TRANZITRA - Lietuvos tranzito vykdytojų asociacija

Naujienos
Aktualijos iš Muitinės konsultacinio komiteto 2015-12-08 posėdžio
Pirmadienis, 04 Sausis 2016 16:13

2015 m. gruodžio 8 d. Muitinės departamente vyko metų baigiamasis Muitinės konsultacinio komiteto posėdis, kuriame Lietuvos muitinės darbuotojai pristatė ir nagrinėjo keturias aktualias temas.

Muitinės departamento Tarifų skyriaus vyriausioji inspektorė Žydrė Bartaškienė parengė pranešimą apie aktyvesnį Lietuvos verslo dalyvavimą ES tarifinių kvotų nustatymo bei muitų tarifų suspendavimo procese.

Pagrindinis tarifų suspendavimo tikslas yra padėti Europos Sąjungos (toliau – ES) įmonėms importuoti žaliavas, pusgaminius ar sudedamąsias dalis (kurių negalima gauti ES) nemokant įprastų privalomųjų muitų, nustatytų bendruoju muitų tarifu.

Tokiu atveju, jei žaliavų ar pusgaminių ES yra, bet jų kiekis yra ribotas ir nepakanka aprūpinti ES įmonių poreikius, būna nustatomos tarifinės kvotos. Muito suspendavimas arba tarifo kvota negali būti suteikta galutinio vartojimo produktui.

Skaityti daugiau...
 
Pasienio veterinarijos postai perėjo prie vieno langelio informacinės sistemos TRACES
Ketvirtadienis, 17 Gruodis 2015 13:40

Nuo 2015-11-01 išankstinė informacija apie gyvūninių produktų ar gyvūnų siuntą pasienio veterinarijos postams teikiama tik sistema TRACES

Europos Sąjungos veterinarinio reguliavimo standartai numato, jog kiekvienai įvežamai iš trečiųjų šalių kontroliuojamai siuntai atliekamas veterinarinis tikrinimas. Veterinarinio tikrinimo metu yra siekiama užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją būtų įvežami tik saugūs ir kokybiški gyvūniniai produktai, pašarai bei negyvūniniai maisto produktai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus, bei kontroliuoti įvežamų gyvūnų sveikatos būklę ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi.

Įvykus dideliam gyvūnų ligos arba Europos vartotojų apsinuodijimo maistu protrūkiui, ES valdžios institucijos gali atsekti visą maisto produktų gamybos grandinę iki pat jos pradžios: gyvų gyvūnų, gyvūninių produktų arba augalų.

Šią atsekamumo ir rizikos valdymo galimybę suteikia sistema TRACES (angl. „Trade Control and Expert System“). Tai vieninga Europos Sąjungoje elektroninė sienų kontrolės ir parduodamų prekių sertifikavimo sistema. TRACES valdytojas yra Europos Komisija.

Iki 2015 m. lapkričio 1 d. asmuo, atsakingas už gyvūninių produktų ar gyvūnų siuntą (pvz., Lietuvos muitinės tarpininkas), prieš siuntos atvežimą į pasienio veterinarijos postą (toliau – PVP), per kurį ją planuojama įvežti, valstybiniam veterinarijos gydytojui galėjo iš anksto perduoti informaciją apie siuntą bet kuriuo patogiu būdu. Tai yra, veterinarinį įvežimo dokumentą (VID I dalį) ir veterinarijos sertifikatą galėjo persiųsti faksu, elektroniniu paštu ar TRACES sistema. Apie gyvūninių produktų siuntą išankstinė informacija turėjo būti pateikta prieš jai atvykstant į PVP, o įvežant iš trečiųjų šalių gyvūnus, išankstinė informacija turėjo būti pateikta ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatomo gyvūnų įvežimo į Europos Sąjungą.

2015 m. vasario 23–27 d. Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai atlikto auditą dėl tranzitu vežamų siuntų. Jo metu nustatyta, jog šių terminų dažnai nebuvo laikomasi, buvo pateikiami netinkamai užpildyti dokumentai. Siekdama modernizuoti veterinarines procedūras ir operatyviau įvertinti pateikiamą išankstinę informaciją, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba palaipsniui atsisakė alternatyvių išankstinės informacijos pateikimo būdų ir perėjo prie vieno langelio informacinės sistemos TRACES.

Remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. B1-752 “Dėl išankstinės informacijos pateikimo pasienio veterinarijos postams” , nuo 2015 m. lapkričio 1 d. išankstinė informacija apie gyvūninių produktų ar gyvūnų siuntą pasienio veterinarijos postams turi būti pateikiama tik informacine sistema TRACES vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 136/2004 ar reglamento (EB) Nr. 282/2004 nuostatomis. Šis reikalavimas yra privalomas.

Muitinės tarpininkai, pageidaujantys teikti išankstinę informaciją per informacinę sistemą TRACES, dėl prisijungimo prie šios sistemos teisių suteikimo turi kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacinių sistemų skyrių.

Naudingos nuorodos:

TRACES Naudotojo vadovas, kuriame aprašomi sistemos pagrindiniai principai ir funkcijos: http://sena.vmvt.lt/uploads/file/doc2/CVED-CED-DECLAR-CHEDPP_I_Manuel_lt.pdf ;

TRACES mokomasis puslapis (mokomosios dalies slaptažodis bus tas pats kaip ir pagrindinės sistemos dalies, prieiga prie mokomojo TRACES puslapio bus aktyvuota per 24 val. nuo pagrindinės prieigos aktyvavimo): https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/ .

 
Eksporto sąlygų gerinimas
Trečiadienis, 02 Gruodis 2015 13:53

LR pasienyje veikiančiose muitinės įstaigose susidarančios eilės dėl neadekvataus šių įstaigų apkrovimo ilgai trunkančiais procesais, užbaigiant eksporto procedūras.

Plačiau: www.cust.lt

 
Muitinės tarpininkų veiklos reglamentavimas pradėjus taikyti Sąjungos muitinės kodeksą. Muitinės tarpininkų asociacijų atstovų pozicija dėl veiklos pokyčių
Trečiadienis, 29 Liepa 2015 10:48
 • Panaikinta galimybė valstybėms narėms taikyti nacionalinius apribojimus atstovavimo muitinėje atvejais
 • Asmenys, atitinkantys įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO-F: muitinės formalumų supaprastinimas) kriterijus, be papildomų sąlygų galės teikti atstovavimo paslaugas ir kitose ES valstybėse narėse

Plačiau: www.cust.lt

 
Europos Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo poveikis Lietuvos Respublikos muitinės informacinėms sistemoms
Pirmadienis, 01 Birželis 2015 10:42

Sudaryti sąlygas kaupti ir tvarkyti aktualią informaciją apie ekonominių operacijų vykdytojus, registruotus trečiosiose šalyse, kuriems taikomos eksporto lengvatos ir ES ekonominių operacijų vykdytojus, kuriems taikomos eksporto lengvatos.

Plačiau: www.cust.lt

 
Su muitinės procedūrų vykdymu susijusių verslo veiksmų optimizavimas diegiant Sąjungos muitinės kodeksą
Penktadienis, 08 Gegužė 2015 09:26

Esminiai iššūkiai

 • Ilgalaikės regioninės (tarpkontinentinės) konkurencijos pranašumų siekiamybė ir lokalių verslo subjektų trumpalaikių interesų suderinamumas
 • Tikėtini skirtingi naujo ES muitinės kodekso diegimo greičiai ne tik skirtingose ES šalyse, bet ir skirtinguose atskirų šalių regionuose.
 • Tiekimo grandinės valdymo multinacionalumas globalios ekonominės veiklos kontekste ir „vietinių susitarimų“ palaikymas, taikant muitinės procedūrų supaprastinimus.
 • Skirtingi žinybiniai interesai, verslo grupių lobizmas, verslo subjektų siekimas įgyti (išsaugoti) konkurencinį pranašumą valstybės institucijų pagalbą
 • Skirtingi valdymo gebėjimai, skirtingose šalyse
 • Platesnio informacinių technologijų taikymo, duomenų pateikimo automatizavimo poreikis

Plačiau: www.cust.lt

 
 •  l< 
 •  << 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  >> 
 •  >l 


Puslapis 1 iš 13

Pasirinkite kalbą

Kalba: lt ru

Naujienų prenumerataRekomenduokite

Pradžia

©2014 TRANZITRA, visos teisės saugomos.
Adresas: Konstitucijos pr. 6, 09308 Vilnius, Lietuva

Kontaktinis tel.: +370 699 16158
El.paštas: info@tranzitra.eu